Loading...

RECCOMMEND

รูปสีขนาด 3.5"x5" - 6"x9"

อัดภาพด้วยกระดาษสีในรูปแบบดั้งเดิม มีให้เลือกทั้งผิวมัน และผิวด้าน

CANVAS

ปริ้นท์ภาพลงบนผ้าใบแคนวาสขึงโครงไม้

รูปสีขนาดใหญ่ 8"x10" - 12”x18"

อัด-ขยายภาพด้วยกระดาษสี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8”x10” - 12”x18" มีเฉพาะกระดาษผิวด้าน

รูปสีขนาดใหญ่ 15x20 - 30x50

ขยายภาพด้วยกระดาษสี ขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 13”x20” - 30”x50" มีเฉพาะกระดาษผิวด้าน

เคลือบเย็น

เคลือบหน้ารูปเพื่อรักษารูปให้อยู่คงทน

รูป Panorama ขนาด 10x20 - 30x150

รูปสีในรูปแบบยาว Panorama มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10”x25” - 30”x150" มีเฉพากระดาษผิวด้าน

กรอบลอย

อัดรูปและเคลือบลงโครงกรอบไม้ พร้อมติดเทปปิดขอบ

อัลบั้ม ACRYLIC

นำรูปทำเป็นสมุดอัลบั้มปกอคิลิก

กรอบ ACRYLIC

นำรูปเคลือบบนแผ่นอคิลิก ติดขาตั้งทำเป็นกรอบ