Loading...


*ราคานี้รวมค่าปริ้นท์รูปแล้ว
ขนาด :
จำนวนหน้า :
** คำแนะนำ
- ควรจะเป็นรูปขนาดเท่ากัน
- ควรจะเป็นรูปแนวเดียวกัน (ตั้งหรือนอน)
- ไม่มีการตกแต่ง รีทัช ไดคัท ออกแบบ ทุกกรณี
- หน้าแรกจะเริ่มจากด้วนซ้าย
ปก :

Max file size 60 MB.

ปกหน้า

Max file size 60 MB.

ปกหลัง

อัพโหลดรูป :

Max file size 60 MB.

หน้า 1 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 2 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 3 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 4 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 5 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 6 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 7 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 8 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 9 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 10 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 11 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 12 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 13 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 14 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 15 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 16 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 17 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 18 (ขวา)

Max file size 60 MB.

หน้า 19 (ซ้าย)

Max file size 60 MB.

หน้า 20 (ขวา)

จำนวน :
ราคา :
0 บาท