Loading...

เกี่ยวกับเรา

ร้านจักรวาล โฟโต้ ดิจิตอล

“ร้านจักรวาล โฟโต้ ดิจิตอล” เป็นผู้นำธุรกิจด้านการ ล้างอัดรูปครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด ในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพ และ ปริมณฑล ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “ร้านจักรวาลฯ” ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ให้เป็นผู้นำด้าน เทคโนโลยี ที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบัน “ร้านจักรวาลฯ” ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ การตกแต่งร้าน ให้มีภาพ ลักษณ์ทันสมัย และ กว้างขวางมากขึ้น ในแบบ Lifestyle Gallery ผสานกันอย่างลงตัวกับ Digital Lab เป็นการยกระดับมาตรฐานร้านล้างอัดรูป ให้มีความทันสมัย ซึ่งแตกต่างไปจาก คู่แข่งในธุรกิจ ที่ยังคงภาพลักษณ์แบบเดิมๆ สร้างความสนใจ และ ความแปลกใหม่ ให้กับ ลูกค้า เป็นการตอกย้ำ ความเป็นผู้นำของธุรกิจ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และ ยังถือเป็นต้นแบบให้ ร้านล้างอัดรูปอื่นๆ ได้ทำตามกันต่อๆมา การพัฒนาก้าวต่อไปของ “ร้านจักรวาลฯ” จะมุ่งเน้น ความสำคัญไปยังโลกออนไลน์ Web Site จะเป็นหน้าร้าน ที่ๆเราสามารถให้บริการ ดูแลลูกค้าทุกท่าน ได้อย่างใกล้ชิด และ ไม่มีขีดจำกัด ในด้านสถานที่ ระยะทาง และ เวลา วิสัยทัศน์ : เพราะเราตระหนักดีว่า ทุกความทรงจำ มีคุณค่า และ ความสำคัญ ที่มิอาจ ประเมินค่าได้ เราจึงมุ่งมั่น ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการเก็บรักษา อารมณ์ และ ความรู้สึก ในช่วง เวลานั้นๆ ให้คงอยู่ตลอดไป และ พร้อมที่จะช่วยแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้น แด่บุคคลที่คุณรัก